Idrettens hus

Idrettens hus

Et nytt idrettens hus skal stå ferdig til skolestart høsten 2020.  Prosjektet har en ramme på 183 millioner kroner. Et område for egenorganisert aktivitet er under planlegging.

Kontakt

Randi Myhre
analyse- og utviklingssjef
E-post
Telefon 71 11 11 83
Mobil 976 92 996