E39 Bolsønes-Kviltorp - Planprogram

E39 Bolsønes-Kviltorp - Planprogram

Statens vegvesen har i samarbeid med Molde kommune startet arbeidet med reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for strekningen E39 Bolsønes-Kviltorp.

Kommunen er planmyndighet og Statens vegvesen er tiltakshaver og forslagsstiller for vegplanen. Planprogrammet skal ligge til grunn for planarbeidet og konsekvensutredningen.

Molde kommunestyre vedtok 14. mai 2020 Planprogram E39 Bolsønes-Kviltorp (PDF, 4 MB) med 7 tilleggspunkter. Tilleggspunktene kommer fram av møteprotokoll i sak E39 Bolsønes-Kviltorp, fastsetting av planprogram.

E39 Bolsønes-Kviltorp er en del av Bypakke Molde.

Kontakt

Hogne Frydenlund
rådgiver plan
E-post
Mobil 482 79 677