Sykkelparkering

Sykkelparkering

For å få flere til å sykle arbeider kommunen med å få på plass sykkelparkering ved innfartsårer, skoler, kollektivknutepunkt, handlegater, kjøpesenter, idrett- og kulturarenaer med mer.

Det skal oppleves naturlig og trygt og parkere sykkelen i Molde. Utforming av sykkelstativ skal være praktisk, estetisk og brukervennlig. Plasseringer skal være strategisk. Molde kommune arbeider for tiden med en overordnet parkeringsstrategi.

Satsingsområder

Sykkelstativ på skoler

Over to år skal alle grunnskoler i Molde kommune få til sammen nye 1100 sykkelstativ. I 2018 har Plan og utvikling fått midler til å kjøpe inn og installere nye sykkelstativ til fem prioriterte skoler; Sellanrå, Kvam, Cap Klara, Skjevik og Bergmo ungdomsskole. For 2019 vil det bli søkt nye midler og resterende skoler vil få tildelt sykkelstativ. Molde kommune tar sikte på en felles standard for alle nye sykkelstativ. Det skal være A-form for god støtte og festemulighet for alle typer sykler. 40 prosent av stativene på skolene skal være under tak om mulig. Vi vil med dette oppfordre flere til å sykle til skolen og til fritidsaktiviteter. Foreldre kan også gjerne følge barna på sykkel.

Sykkelparkering sentrum

Dette er et sentralt emne i byutviklingsarbeidet for Molde sentrum. På lik linje med skoleparkeringene ønsker vi en gjennomgående design og standard på sykkelstativene i sentrum. Stilfullt, funksjonelt og tilgjengelig er viktige stikkord.

Kontakt

Anita Gjørven
samferdselsrådgiver og sykkelkontakt
E-post
Mobil 900 75 667