Bypakke Molde

Bypakke Molde

Målet med bypakke Molde er at flere skal sykle, gå og reise kollektivt og at andelen bilreiser skal ned. Tiltakene skal bidra til bedre miljø, lavere utslipp og at færre personer blir utsatt for støy. 

Bypakke Molde består av til sammen sju tiltak:

 1.  E39 Bolsønes - Årø (kollektiv/sambruksfelt)
 2.  Elvegata - Kviltorp (sykling/gåing)
 3.  Glomstuvegens forlengelse (sykling/gåing)
 4.  Julsundvegen - Elvegata (sykling /gåing)
 5.  Langmyrvegen vest (sykling /gåing)
 6.  Birger Hatlebakksveg (sykling/gåing)
 7.  Enenvegen-Nøysomhedvegen (sykling/gåing)

Bompenger skal brukes som delfinansering.

 • Det planlegges tre bomsnitt: Ett vest for sentrum, ett øst for sentrum og ett i sentrum. 
 • Takst lett bil: Kr 16,-. Timesreglen legges til grunn
 • Det skal være et månedstak på 60 passeringer
   

Aktuelle lenker
 

Molde kommunestyre behandlet Bypakke Molde 12. februar 2015. Her kan du lese saksdokumentene.

Om Bypakke Molde på nettsidene til Statens Vegvesen

Planprogram for E39 Bolsønes-Årø er til høring frem til 15. august 2019. Her kan du gi innspill

 

  

Kontakt

Jostein Bø
enhetsleder
E-post
Mobil 957 72 848