Årølia skole

Årølia skole

Oppstart bygging: 2021
Antatt ferdigdato: 2022

Klikk for stort bildeÅrølia skole - tidligfase illustrasjon uteareal, Molde kommune  

Hva skal vi gjøre?

Vi skal bygge ny skole i Årølia. Skolen skal dimensjoneres for et samlet elevtall på inntil 392 elever fordelt på 7 trinn (1-7 trinn). Skolen skal utvikles med fremtidig mulighet for utvidelse for også 8-10. trinn.

Hvorfor gjør vi dette?

I forbindelse med behandling av ny skolebruksplan gjorde Molde kommunestyre 28. mars 2019 vedtak om ny skole i Årølia. Bestilling av fase 1 innebærer utredning av arealbehov og konsept for den nye skolen i Årølia, som grunnlag til forslag til investeringsbudsjett 2020-2021.

Hva skal gjøres?

Kontrakten skal gjennomføres i to deler, med samspill i del 1 med utarbeidelse av forprosjekt. Detaljprosjektering og utførelse i del 2. Det er signert samspillskontrakt på skisse- og forprosjekt med entreprenør Røberg Bygg AS, med mulighet for å inngå avtale om videre gjennomføring. Totalentreprenøren skal gjennomføre skisse- og forprosjektfasen i samspill mellom egne og eksterne ressurser og med stor grad av medvirkning fra byggherre og brukere.

Hvor er det?

Skolen bygges nord for Espria Årølia barnehage.

Hvem er ansvarlig?

Byggherre: Molde eiendom KF

Totalentreprenør: Røberg Bygg AS

Prosjekt- og byggeledelse: Xpro AS

Dokumenter

Vedtatt reguleringsplan av området (PDF, 13 MB)

Kontakt

Øystein Vassgård
prosjektleder
E-post