Årølia skole

Årølia skole

Molde kommunestyre vedtok 28. mars 2019  ny skole i Årølia.

Det er utredet arealbehov og konsept for ny barneskole; 1. – 7. trinn, men i planlegginga tar vi også høyde for at skolen kan utvides til 10. trinn. 

Skolen blir planlagt med to klasser per trinn (2-parallell skole), og med elevkapasitet på 392 elever.

Skolene i Molde er viktige arenaer for det frivillige kulturlivet, og er lokale kulturhus.

Prosjektleder: Øystein Vassgård