Hvor bærekraftig er Molde?

Hvor bærekraftig er Molde?

Molde kommune har et overordnet mål om å bidra til et mer bærekraftig samfunn og gjennomførte vinteren 2020 en kartlegging som måler hvor bærekraftig kommunen er. 

KPI-analyse 

FNs KPI-analyse viser hvor smart og bærekraftig et samfunn er ut fra nøkkelindikatorer. Det er totalt 112 indikatorer som måler ulike sider av samfunnet. 

Molde er blant de første i Norge som har gjennomført analysen som blant annet 17 FN-organisasjoner står bak. Analysen er en felles plattform som gir mulighet for sammenligning, informasjonsutveksling, kunnskapsdeling og samarbeid. Den er gjennomført av over 200 byer rundt om i verden, og sier noe om hvordan den aktuelle byen eller kommunen ligger an sammenlignet med FNs bærekraftsmål. Klikk for stort bilde

Resultater 

Analysen viser at Molde kommune er særlig gode på helse, utdanning og grønne områder. For helse og utdanning har kommunen gode tjenester som er tilgjengelig for alle. Det er store grøntområder i Molde og mer enn 99 % av befolkningen har mindre en 300 meter avstand til grøntområder. 

De underliggende kategoriene viser blant annet at Molde kommune er gul på transport, vann og
avløp og sosial inkludering. 

Resultater KPI-analysen (PDF, 558 kB)

Molde kommune vil bruke resultatet fra kartleggingen videre inn i sitt planarbeid, og det vil inngå i
kunnskapsgrunnlaget for kommuneplanens samfunnsdel. 

Jakten på bærekraftsmetoden 

Molde kommune er med i pilotprosjektet Jakten på bærekraftsmetoden - fra KPI-analyse til forretningsmuligheterProsjektet er forankret i resultatene fra analysen og skal ta for seg tre konkrete områder: 

  • Vannforbruk 
  • Avfallshåndtering 
  • Lønnsgapet mellom kvinner og menn