Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel

Nå skal vi stake ut kursen for nye Molde kommune! Hvilke satsingsområder og overordna mål skal vi ha, og hvordan skal vi nå dem?

Arbeidet med den første, felles samfunnsplanen for nye Molde kommune er i gang, og etter planen skal den vedtas høsten 2020. Dette blir nye Molde kommunes overordnede styringsdokument.

Du skal bli hørt og involvert

Vi legger opp til en bred prosess hvor innbyggere, politikere og ansatte i kommunen skal medvirke underveis. Det blir arrangert folkemøter, workshops og ulike samlinger. Det blir også satt ned arbeidsgrupper som skal arbeidet med utvalgte tema.

Kontakt

Björn Gregull
planlegger/overarkitekt
E-post
Mobil 900 88 268