Budsjett- og økonomiplaner

Budsjett- og økonomiplaner

Molde kommunes budsjett- og økonomiplan er et sentralt politisk styringsdokument. Budsjettet omfatter hele kommunens virksomhet og gir oversikt over forventede inntekter og utgifter i et gitt år.   

Kommunens økonomiplan strekker seg over en fireårsperiode og er rullerende. Økonomiplanen er et retningsgivende dokument for utgifter, inntekter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Rådmannen legger fram forslag til budsjett- og økonomiplan for formannskapet. Formannskapet kan endre rådmannens forslag og legger fram sitt forslag til kommunestyret. Kommunestyret behandler formannskapets forslag til budsjett- og økonomiplan i desember hvert år, og vedtar det endelige budsjettet for det påfølgende år.

For at politikere og andre skal kunne få innsikt i hvordan året faktisk ble, utarbeides det etter årets slutt en årsrapport. Her beskrives både økonomiske forhold og andre sentrale tiltak og aktiviteter i kommunens drift.

Budsjett og økonomiplaner:

 

Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Du kan si din mening om formannskapets forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. Høringsfrist er 16. desember 2020, kl. 16.00.

Formannskapets innstilling til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

 

Budsjett og økonomiplan 2020-2023
Budsjett og økonomiplan 2020-2023
Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

 

Budsjett og økonomiplan 2019-2022
Budsjett og økonomiplan 2019-2022
Budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022 – Midsund
Budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022 – Molde
Budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022 – Nesset (.PDF, 3 MB)

 

Budsjett og økonomiplan 2018-2021
Budsjett 2018 Økonomiplan 2018-2021
Budsjett 2018 Økonomiplan 2018-2021 – Midsund (.PDF, 2 MB)
Budsjett 2018 Økonomiplan 2018-2021 – Molde
Budsjett 2018 Økonomiplan 2018-2021 – Nesset (.PDF, 3 MB)

 

Budsjett og økonomiplan 2017-2020
Budsjett og økonomiplan 2017-2020
Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 – Midsund (.PDF, 2 MB)
Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 – Molde
Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 – Nesset (.PDF, 3 MB)

 

Budsjett og økonomiplan 2016-2019
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 – Midsund (.PDF, 2 MB)
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 – Molde
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 – Nesset (.PDF, 3 MB)

Kontakt

Terje Tveeikrem Sæter
seksjonsleder
E-post
Mobil 924 23 817