Helsestasjon for ungdom og studenter

Helsestasjon for ungdomHva tilbyr vi

Hit kan ungdom komme for å teste seg for seksuelt overførbare sykdommer, få veiledning og hjelp til alt som handler om prevensjon. Få satt inn p-stav. Ungdom kan og snakke om ting som er vanskelig, enten det er psykisk eller fysisk helse. Ingen spørsmål er for store eller for små. Aktuelle tema er f.eks depresjon, spiseproblem, stress, kjærlighetssorg, søvnproblem, mistrivsel, angst,  ensomhet, rusproblem og familiekonflikter.

Hvem møter du

Her kan du møte helsesykepleiere, jordmor, leger. 
Vi har for tiden ikke psykologtilbud,- det vil bli tilgjengelig igjen fra høsten 2019.

Hvordan få tilbudet

Dette er et lavterskeltilbud,- du trenger ikke timeavtale. Det er bare å møte opp i åpningstiden hvis du ønsker å snakke med helsesykepleier / jordmor eller lege. Hvis du ønsker å snakke med psykolog, må du snakke med enten helsesykepleier / jordmor eller lege først, som kan sette opp avtale med psykolog for deg.

Hvem kan få tilbudet

Målgruppa vår er ungdom fra 13 - 20 år og studenter (ungdom som går på ungdomsskole, videregående skole, lærlinger og studenter ved høyskoler)

Hva koster det

Tilbudet er gratis.

Klage

En eventuell klage kan rettes til Virkosmhetsleder Tove Martinsen

Kontaktinformasjon

Helsestasjon for ungdom holder til på Gotfred Lies Plass 4, 1. etasje. Inngang fra sjøsiden ved parkeringsplassen.

Mandag og torsdag kl 14.00 - 16.00. Da er vi tilgjengelig på telefon 71 11 12 56

Helsesøster kan treffes på SMS / mobil 90 28 20 80

Alternativt ta kontakt på 71 11 23 00 Helsestasjons - og skolehelsetjenesten

 

Tips en venn Skriv ut