Støttekontakt

Støttekontakt

En støttekontakt hjelper deg gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter. Støttekontakten kan bli med deg og gå tur, gå på kafé, kino, trening eller andre sosiale aktiviteter. En støttekontakt skal bidra til å gi deg en mer meningsfull fritid.

Hvem kan få støttekontakt?

Du må være sosialt isolert, ha vansker med komme i kontakt med andre, eller trenge ledsager for å komme deg ut.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis, men utgifter til aktiviteter dekker du selv.

Du kan ha rett på ledsagerbevis, som gjør at støttekontakten din får gratis inngang på steder som godtar ledsagerbevis.

Søknadsskjema

Støttekontakt

Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Kontaktinformasjon

Tildeling og koordinering ekspedisjon
Telefon og besøk kl. 12-15
E-post
Mobil 902 11 980

Adresse

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde