Jeg vil bli støttekontakt

Jeg vil bli støttekontakt

En støttekontakt er en lønnet person som over tid, gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter, har som oppgave å bidra til å øke et annet menneskes evne til å utfolde seg, mestre ulike livssituasjoner og øke troen på seg selv.

De som kan ha nytte av støttekontakt er bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede, psykisk utviklingshemmede, mennesker med ADHD, autister, psykiske lidelser eller epilepsi.

En overordnet oppgave er å hjelpe dem som har behov for assistanse til å få en meningsfull fritid.

Som støttekontakt må du

  • være over 18 år
  • være interessert i å arbeide med mennesker
  • være stabil og pålitelig
  • ha evne til samarbeid
  • kunne sette grenser

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema for om du ønsker å bli støttekontakt

Kontaktinformasjon

Konsulent støttekontakt
Telefontid mandag, onsdag, fredag
Telefon 71 11 19 54

Åpningstider

Besøk:
Enensenteret
Enenvegen 12
6416 Molde

Post:
Enensenteret
Rådhusplassen 1
6413 Molde