Spørsmål om koronaviruset?

Støttekontakt

Støttekontakt

Støttekontakt er et tilbud til personer i alle aldre som har behov for sosialt samvær eller støtte for å delta på aktiviteter utenfor hjemmet.

Hva gjør en støttekontakt?

​​​​​​En støttekontakt er en som kan komme på besøk hjem til deg, bli med på kafé, kino, trening eller andre sosiale aktiviteter. Hva dere gjør er opp til deg. Det stilles ikke krav om at en støttekontakt skal ha spesiell faglig kompetanse innen helse og omsorg.

Hvem kan få støttekontakt?

Du må være sosialt isolert, ha vansker med komme i kontakt med andre, eller trenge ledsager for å komme deg ut. 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis, men utgifter til aktiviteter dekker du selv.

Du kan ha rett på ledsagerbevis, som gjør at støttekontakten din kan få gratis eller billigere inngang mange steder.

Søknadsskjema

Standard for tjenesten

  • Det tildeles som hovedregel 2 - 6 timer pr. uke
  • Søker kan disponere timene fritt innenfor hver måned, men bare unntaksvis overføres til neste måned
  • Behov som klart faller inn under andre tjenester skal ikke støttekontakten dekke
  • Nære familiemedlemmer skal ikke være støttekontakt
  • Det gis vedtak for inntil to år om gangen. Det må da søkes på nytt

​For deg som har støttekontakt

Har du spørsmål som gjelder støttekontaktordningen kan du ta kontakt med oss på Bo -og habiliteringstjenester.

Timeliste for deg som er støttekontakt (DOC, 53 kB)

Vil du jobbe som støttekontakt?

Les mer om hvordan du kan bli støttekontakt

Kontaktinformasjon

Konsulent støttekontakt
Telefontid mandag, onsdag, fredag
Telefon 71 11 19 54

Adresse

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde