Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til deg med lette til moderate plager, hvor det kan være tilstrekkelig med hjelp over en kort periode. Her kan du få behandling uten henvisning fra fastlegen, og uten lang ventetid.

  • Sliter du med vonde og triste tanker, er trøtt og sliten og har mistet livsgnisten?
  • Opplever du at angst og indre uro fører til begrenset livsutfoldelse?
  • Eller fungerer du ikke i dagliglivet på grunn av samlivsbrudd, sykdom eller andre vanskelige livssituasjoner?
  • Sliter du med mange bekymringstanker?
  • Har du negative tanker om deg selv eller lav selvfølelse?
  • Er hverdagen slitsom og overveldende slik at du føler deg stresset og mangler initiativ?

Kanskje oppleves det vanskelig å følge opp skolegangen, arbeidet eller å finne overskuddet til å være med på sosiale aktiviteter. Det er vanlig å møte på slike livsbelastninger, og viktig å ta det på alvor når du opplever å ha behov for hjelp.

Hvem kan få tilbudet?

Rask psykisk helsehjelp er et gratis lavterskeltilbud til deg over 16 år, med angst, lette til moderate depresjonsplager, søvnvansker eller lettere rusproblematikk.

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr :

  • veiledet selvhjelp 
  • kurs
  • samtaletimer

Behandlingen er forskningsbasert, og forankret i kognitiv metode. 

Finn materiell til veiledet selvhjelp        Les mer om assistert selvhjelp

Slik søker du 

For mer informasjon og bestilling av time kan du ringe oss, eller fylle ut kontaktskjemaet under.

Fyll ut kontaktskjemaet for Rask psykisk helsehjelp

Kontaktskjemaet krever pålogging med for eksempel BankId på mobil. 

Hva skjer videre?

Vi kontakt med deg for å avtale nærmere.

Kontakt

Rask psykisk helsehjelp
Telefontid 08-12
E-post
Telefon +47 90 11 66 60

Adresse

Besøksadresse
Moldetrappa 2
6415 Molde


Postadresse
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Kart