U9K

U9K

U9K er et tiltak innenfor Barneverntjenesten, og gir vi praktisk bistand til ungdom for å unngå institusjonsopphold

Hva tilbyr vi?

U9K arbeider med ungdom og familier som har så store vansker at ungdommene står i fare for å måtte plasseres utenfor hjemmet. Dette gjelder ungdom som sliter med atferdsvansker, rusvansker og psykiske vansker. U9K gir praktisk bistand for å unngå institusjonsopphold. Venner, slektninger, andre private ressurspersoner, lærere, politi og andre offentlige hjelpere kan kalles jevnlig sammen i nettverksmøter der en diskuterer mål og tiltak og blir enige om en arbeidsdeling. Dette er et miljøterapeutisk tiltak som er et frivillig hjelpetiltak etter lov om barnevernstjenester. Tjenesten har 3 stillinger som følger opp ungdom intensivt. 

Hvem kan få tilbudet?

Ungdommen må være fylt 12 år.

Kontakt

Barneverntjenesten
telefon: kl. 9-15, besøk: kl. 10-14.
E-post
Telefon 71 11 16 00