Pårørende

Pårørende

Til deg som er pårørende til en person med avhengighet

Behov for akutt hjelp

Ta kontakt med din fastlege eller legevakten. Ved livstruende tilstander ring 113. 

Råd og veiledning

Du som er pårørende til en person med rusavhengighet kan få generelle råd og veiledning av en ruskonsulent gjennom Rådgivningstelefonen.

Rådgivningstelefonen når du ved å ringe 22 49 19 22
Åpningstider: mandag til fredag 10:00 - 15:00 og tirsdag 10:00 - 19:00.

Vi kan ikke gi ut taushetsbelagt informasjon uten samtykke fra den det gjelder. Men du som pårørende kan gi opplysninger om den som har et rusproblem til oss. 

Dersom du har behov for tjenester fordi din helsetilstand er påvirket av rusmiddelmisbruk i familien, anbefaler vi deg å snakke med din fastlege.

Pårørendeorganisasjoner

Unge pårørende - et nettsted som er laget for (og med) barn som er pårørende. 
Al-Anon - for familie og venner av folk med drikkeproblemer

Landsforbundet mot stoffmisbruk - LMS - organisasjon av og for pårørende av rusavhengige