Håndbok for en rusfri hverdag

Håndbok for en rusfri hverdag

Et hjelpemiddel som gir et godt utgangspunkt i arbeidet med å forbli rusfri. Håndboka er laget av brukere og for brukere. Den er også nyttig for fagpersonell og pårørende.

Denne boka er for deg som har blitt rusfri, og den kan hjelpe som et oppslagsverk når det er noe du lurer på. Alt bør ikke leses på en gang, men finn fram det kapittelet som passer best for der du er. Det som står passer heller ikke for alle.

Dere som jobber med brukere kan dele ut håndboka, og må gjerne ha den liggende tilgjengelig for dem som kan ønske å se i den.

Både brukere, pårørende og veiledere kan ta kontakt.

Kontakt

Inge Johan Baadnes
fagutvikler
E-post
Mobil 932 36 219
May Britt Røbekk
miljøterapeut
E-post
Mobil 982 25 016