Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Bofellesskap

Bofellesskap

Hva tilbyr vi?

Vi har forskjellige type botilbud der beboerne bor i egne leiligheter som er tilknyttet en personalbase. Disse kan være

  • med heldøgnsbemanning
  • med bemanning unntatt natt
  • bofellesskap
  • egne leiligheter med felleshus

Hvem kan få tilbudet?

Personer med alvorlig psykisk lidelse eller dobbeltdiagnose psykisk lidelse og rus og som har behov for omfattende hjelpetiltak i hverdagen.

Søknadsskjema

Søknadsskjema for kommunale utleieboliger
Utskriftsvennlig versjon (PDF, 51 kB)

Botilbud

Botilbud psykisk helse/rus

 

Kontaktinformasjon

Tildeling og koordinering ekspedisjon
Telefon og besøk kl. 12-15
E-post
Mobil 902 11 980

Åpningstider

12.00-15.00

Adresse

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde