Bofellesskap

Bofellesskap

Hva tilbyr vi?

Vi har forskjellige type botilbud der beboerne bor i egne leiligheter som er tilknyttet en personalbase. Disse kan være

  • med heldøgnsbemanning
  • med bemanning unntatt natt
  • bofellesskap
  • egne leiligheter med felleshus

Hvem kan få tilbudet?

Personer med alvorlig psykisk lidelse eller dobbeltdiagnose psykisk lidelse og rus og som har behov for omfattende hjelpetiltak i hverdagen.

Kontakt

Tildeling og koordinering ekspedisjon
Telefon og besøk kl. 12-15
E-post
Mobil 902 11 980

Åpningstider

12.00-15.00

Adresse

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde