Spørsmål om koronaviruset?

JobbStart

JobbStart

Hva får du?

JobbStart er et kombinert jobbsøkerkurs og arbeidstreningstilbud til ungdom og unge voksne i alderen 16-29 år som trenger bistand til å komme seg videre. JobbStart gir deltakerne nye muligheter i arbeidslivet gjennom karriereveiledning og arbeidspraksis med individuell tilrettelegging og oppfølging. Målsettingen er formidling til ordinær jobb, skole eller annet egnet tiltak.

Varighet

JobbStart har varighet på 4 uker. Det vil være mulighet for forlengelse ved behov. Tiltaket har 12 plasser.

Hvordan få tilbudet?

For å komme i gang ta kontakt med NAV Molde, tlf.: 55 55 33 33

Kontaktinformasjon

Andreas Henriksen
arbeider/spes.arb.
E-post
Mobil 908 79 037
Ellen Størdal
miljøterapeut
E-post
Mobil 909 52 380

Adresse

Myrabakken 6, Molde

Kart