Bergmo omsorgsdistrikt

Bergmo omsorgsdistrikt

Enhetsleder:      Hilde Oppigård
Oversykepleier: Mette Malme

Telefon: 71 11 32 00
Dagsenter:71 11 32 31
Kjøkken: 71 11 32 16

Hjemmetjenesten
Bergmo omsorgssenter grenser mot Fuglsetbekken i vest og til Sigersetbekken i øst

Vakttelefon hjemmetjenesten:
Dag og kveld: 98 22 50 11
Natt (hele Molde kommune): 91 12 34 40

Adresse

Bergmo omsorgssenter
Nøisomhedvegen 34
6419 Molde

Kart