Rehabilitering døgnopphold

Rehabilitering døgnopphold

Rehabiliteringsopphold er et tidsavgrenset opphold i sykehjem med et mål om å komme hjem til egen bolig.

Hva tilbyr vi?

Molde kommune tilbyr rehabiliteringsopphold ved Kirkebakken omsorgssenter

Hvem kan få tjenesten?

Tilbudet er for deg som har/er:

  • fylt 18 år
  • behov for rehabilitering og opptrening som ikke kan utføres hjemme
  • behov for rehabilitering og opptrening etter å ha vært på sykehus
  • behov for periode med tett oppfølging og trening for å bedre eller vedlikeholde funksjon
  • behov for oppfølging gjennom hele døgnet
  • somatisk sykdom eller skade
  • ønske om å være aktiv og klare seg selv i størst mulig grad
  • motivasjon til å ta aktiv del i trening og daglige gjøremål som personlig stell, påkledning, forflytning og måltider
  • i stand til å definere egne mål og ta aktivt del i en rehabiliteringsprosess

Søknadsskjema

Hva koster det?

Opphold institusjon
Opphold Pris
Dag/nattopphold Kr 90,- per opphold
Kortidsopphold Kr 170,- per døgn
Rehabilitering Kr 170,- per døgn
Langtidsopphold Døgnkostnad beregnes etter inntekt
Fellesutgifter døgnbemannet bofellesskap Kr. 5000,- inkluderer alle måltider, avisabonnement, sengetøy, håndklær, rengjøringsmidler og toalett/tørkepapir, vask av fellesareal, samt trygghetsalarm
Avlastning Gratis

Kontakt

Tildeling og koordinering ekspedisjon
Telefon og besøk kl. 12-15
E-post
Mobil 902 11 980

Adresse

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde