Langtidsopphold

Langtidsopphold

Langtidsopphold i sykehjem er permanent, med oppfølging og tilsyn hele døgnet. 

Hva får du?

Du kan tildeles langtidsopphold i sykehjem når du ikke er i stand til å ta vare på deg selv, og ikke lenger kan mestre dagliglivets gjøremål. Langtidsopphold i sykehjem vurderes når andre, alternative tjenester er vurdert og/eller prøvd ut.

Hvem kan få tilbudet?

Tilbudet er for deg som har:

  • et spesielt utfordrende sykdomsbilde
  • behov for økt faglig kompetanse
  • behov for et skjermet tilbud
  • et totalt omsorgsbehov, hvor den fysiske, mentale eller sosiale tilstand er slik at du, hjemmetjenesten, og/eller nettverket rundt deg, ikke lenger er i stand til å ta hånd om deg på en forsvarlig måte i hjemmet
  • har behov for pleie og omsorg ved livets slutt

Søknadsskjema

Hva koster det?

Langtidsopphold

  • døgnkostnad beregnes etter inntekt
  • gratis 1 mnd. fra dato til dato. Eks.: er du lagt inn 05.mai, må du betale fra 06.juni.
  • har du vært på korttidsopphold eller annet institusjonsopphold mer enn 60 døgn inneværende år, betales det for langtidsoppholdet fra dag 1.
Opphold institusjon
Opphold Pris
Dag/nattopphold Kr 90,- per opphold
Kortidsopphold Kr 170,- per døgn
Rehabilitering Kr 170,- per døgn
Langtidsopphold Døgnkostnad beregnes etter inntekt
Fellesutgifter døgnbemannet bofellesskap Kr. 5000,- inkluderer alle måltider, avisabonnement, sengetøy, håndklær, rengjøringsmidler og toalett/tørkepapir, vask av fellesareal, samt trygghetsalarm
Avlastning Gratis

Kontakt

Tildeling og koordinering ekspedisjon
Telefon og besøk kl. 12-15
E-post
Mobil 902 11 980

Adresse

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde