Korttidsopphold

Korttidsopphold

Korttidsopphold er et tidsavgrenset opphold i sykehjem, hvor målet er å kartlegge din helsetilstand, hjelpebehov og behov for opptrening.

Hva får du?

Oppholdets varighet vurderes individuelt. Tilbudet skal ta utgangspunkt i dine ressurser og bidra til at du opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring.

Hvem kan få tilbudet?

Tilbudet er for deg som har behov for:

  • etterbehandling eller opptrening etter sykehusopphold, har behov for pleie ved kronisk sykdom eller har spesielle sammensatte behov
  • opphold i påvente av kommunal rehabilitering eller i påvente av plass ved annen opptreningsinstitusjon
  • observasjon, utredning, kartlegging av funksjonsnivå for tilrettelegging av hjemmesituasjon
  • observasjon og oppfølging i forbindelse med medisinering
  • pleie og omsorg ved livets slutt

Hva koster det?

Opphold institusjon
Opphold Pris
Dag/nattopphold Kr 90,- per opphold
Kortidsopphold Kr 170,- per døgn
Rehabilitering Kr 170,- per døgn
Langtidsopphold Døgnkostnad beregnes etter inntekt
Fellesutgifter døgnbemannet bofellesskap Kr. 5000,- inkluderer alle måltider, avisabonnement, sengetøy, håndklær, rengjøringsmidler og toalett/tørkepapir, vask av fellesareal, samt trygghetsalarm
Avlastning Gratis

Søknadsskjema

Kontakt

Tildeling og koordinering ekspedisjon
Telefon og besøk kl. 12-15
E-post
Mobil 902 11 980

Adresse

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde