Avlastningsopphold på institusjon

Avlastningsopphold på institusjon

Pårørende med særlig krevende omsorgsoppgaver kan få tilbud om avlastning.

Hva får du?

Avlastningsopphold i institusjon kan tildeles inntil 14 dager av gangen. Både den som gir og den som mottar omsorgen kan søke om avlastning.

Hvem kan få tilbudet?

Tilbudet er for deg hvis:

  • du gir omsorgsarbeid mange timer per måned
  • omsorgsarbeidet er omfattende og fysisk eller psykisk belastende
  • omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
  • omsorgsarbeidet varer over tid
  • omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon, mangel på ferie og fritid
  • det gis omsorg for mer enn en person
  • behovet for omsorg er så krevende at du trenger opphold av oppgaver en periode for å kunne greie omsorgsansvaret og oppgavene videre

Søknadsskjema

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.