Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Individuell plan

Individuell plan

En individuell plan hjelper deg som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester å sette langsiktige mål for hvordan du skal mestre hverdagen.

Hva er en individuell plan?

Planen gir oversikt over ditt behov for offentlige tjenester, hva du selv er ansvarlig for og hva det offentlige hjelpeapparatet er ansvarlig for. Det er ditt mål som er utgangspunktet for den individuelle planen. Det er derfor viktig at du deltar aktivt i å lage planen.

En individuell plan skal sikre:

  • at du får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
  • at alle tjenesteytere samarbeider med deg og/eller dine pårørende, og med hverandre

En koordinator oppnevnes i forbindelse med Individuell plan, og har hovedansvar for koordinering av tjenester. Koordinator skal tilbys selv om bruker takker nei til Individuell plan. I forbindelse med Individuell plan kan det i noen tilfeller være hensiktsmessig å opprette ei ansvarsgruppe.

Individuell plan

Søknadsskjema

Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Kontaktinformasjon

Tildeling og koordinering ekspedisjon
Telefon og besøk kl. 12-15
E-post
Mobil 902 11 980

Adresse

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde