Dagsenter for eldre

Dagsenter for eldre

På dagsentrene får eldre som bor hjemme tilbud om sosiale aktiviteter og gode, næringsrike måltider. 

Hva tilbyr vi?

Dagsentrene har forskjellige former for velferdstiltak, fysisk trening samt aktiviteter, både yrkesmessige og hobbypregede. Tilbudene vil variere etter brukergruppe.

Molde kommune har dagtilbud for eldre ved:

 • Glomstua omsorgssenter
 • Råkhaugen omsorgssenter
 • Bergmo omsorgssenter
 • Kleive omsorgssenter
 • Skåla omsorgssenter
 • Midsund omssorgsenter
 • Nesset omsorgssenter

Se oversikt over sykehjem her.

Hvem kan få tilbudet?

Dette er et tilbud til deg som bor hjemme og som kan ha behov for:
 • å komme deg ut av eller forbygge en isolert tilværelse
 • aktivisering og stimulering
 • avlastning for pårørende

Søkere som bor i bemannet bofellesskap/bokollektiv eller har langtidsplass i sykehjem vil som hovedregel ikke få tilbud om dagsenter.

Hva koster det?

Dagsenter
Dagtilbud Pris
Totalpris per dag Kr 165,-
Transport Kr 50,-
Frokost, middag og kaffe Kr 80,-
Aktivitetstilbud Kr 35,-
 • Ved opphold/ferie over 1 uke stoppes betaling fra dag 8
 • Ved tildelt langtidsopphold eller korttidsopphold i sykehjem stoppes betalingen fra dag 1
 • Ved innleggelse på avlastning/sykehus eller lignende stoppes betalingen fra dag 8
 • Hvis du benytter tilbudet mens du er på avlastningsopphold/korttidsopphold i sykehjem betales egenandel for dagsenter i tråd med vedtaket
 • Det må betales for alle dager du har vedtak på, også de dagene du velger å ikke benytte tilbudet
 • Oppsigelsestid er 14 dager
 • Ved dødsfall stoppes betalingen umiddelbart

Slik søker du

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Det er ikke søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende. Spørsmål om søknader kan rettes til Tildeling og koordinering. 

Lover og forskrifter

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Alternative måter å søke på

Du kan skrive ut utskriftsvennlig skjema (PDF, 106 kB).