Spørsmål om koronaviruset?

Bofellesskap

Bofellesskap

Vi har ulike boformer for personer med nedsatt funksjonsnivå. Boformen og tilstedeværelse av personell avhenger av den enkeltes funksjonsnivå. Vi tilbyr rom i bokollektiv der tilstedeværelse av personell varierer fra heldøgnsbemanning til bemanning noen timer per døgn.

Hvem kan få tilbudet?

  • du er hjemmehørende i Molde kommune og har bodd her minst to år
  • har et helse- og omsorgstjenestebehov som kan dekkes ved tildeling av plass i bokollektiv med bemanning
  • har en langvarig og vedvarende funksjonssvikt der bokollektiv med bemanning kan virke forebyggende

Hva koster det?

Pris i henhold til husleiekontrakt med Molde Eiendom KF eller MOBO. 
Fellestjenester kommer i tillegg til husleien. Dette gjelder:

  • Alle måltider og utstyr til bruk ved måltidstilbereding
  • Sengetøy, håndklær og lignende
  • Rengjøringsmidler
  • Toalettpapir til privatenhetene
  • Fellesabonnement lokalavisen
  • TV-lisens i fellesarealet

Søknadsskjema

Søknadsskjema for kommunale utleieboliger
Utskriftsvennlig versjon (PDF, 51 kB)

Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

Kontaktinformasjon

Tildeling og koordinering ekspedisjon
Telefon og besøk kl. 12-15
E-post
Mobil 902 11 980

Adresse

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde