Tilbud til deg med syn– og hørselsvansker

Tilbud til deg med syn– og hørselsvansker

Har du utfordringer knyttet til nedsatt syn og/eller hørsel? Er det aktiviteter i hverdagen din som ikke lenger så lett lar seg gjennomføre?

Kommunen har egen synskontakt og hørselskoordinator som kan gi råd og veiledning - samt bistå ved søknad om aktuelle hjelpemidler.

Synskontakt

Har du varig og vesentlig nedsatt syn, kan du ha rett til synshjelpemidler. Hjelpemidlene må være nødvendige og hensiktsmessige for at du skal:

  • få løst praktiske utfordringer i dagliglivet
  • fungere i barnehage, grunnskole, videregående skole og som lærling
  • bli i stand til å skaffe deg eller beholde arbeid, gjennomføre utdanning eller arbeidstrening

Nedsatt syn eller synsreduksjon øker i hyppighet med økende alder, og kan skyldes øyesykdom. Alvorlige synsdefekter som redusert synsfelt, nedsatt kontrastsyn eller dårlig mørkesyn kan også gi rett til synshjelpemiddel.

Hvis du ser dårlig, ta kontakt med din lokale optiker for en synsundersøkelse. Optikeren kan henvise deg videre til øyelege ved behov. Årsaken til varig og vesentlig nedsatt syn må diagnostiseres av øyelege.

Synskontakten er bindeleddet mellom deg og NAV Hjelpemiddelsentral, og er behjelpelig med opplæring etter at du har fått synshjelpemiddelet hjem til deg.

Hørselskoordinator

Opplever du å høre vesentlig dårligere, er det viktig at en audiograf ved Hørselssentralen avklarer graden av din hørselsnedsettelse. Det er fastlegen som henviser deg dit.

For at du på best mulig måte kan fungere selvstendig i din hverdag, kan kommunens Hørselskoordinator bistå med:

  • å kartlegge behovet for varsling og lydforsterkning i hjemmet samt opplæring i praktisk bruk av dette
  • den gode veiledingssamtalen. Dette kan være en arena for å bearbeide tanker, spørsmål og avklaringer knyttet til det å leve med nedsatt hørsel. Ektefelle, samboer, foreldre og barn kan også ha utbytte av samtale.
  • rådgivning overfor personale ved barnehager, skoler og helseinstitusjoner
  • koordinering og samarbeid med Hørselssentralen, Hjelpemiddelforvaltningen, Helsestasjon, PPT, Statped, Voksenopplæringen, NAV Hjelpemiddelsentral og Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS

Ved henvendelse til Hørselskoordinator/Ergoterapitjenesten er det ikke nødvendig med henvisning fra lege.

Alt som har med høreapparatene dine å gjøre, dvs. hørselsutredning, bestilling og tilpasning av høreapparater, vedlikehold og reparasjoner, er det Hørselssentralen som bistår med.

Audiografen vil også kunne avklare hensiktsmessig tilleggsutstyr som forsterkning av lyd til samtale, mobil og TV.

Hvordan få tilbudet?

Ta kontakt med Ergoterapitjenesten eller Tildelingskontoret. Alle henvisinger og forespørsler prioriteres etter faglige retningslinjer for forsvarlig helsehjelp.

Både du og pårørende kan ta kontakt. Ha hele ditt personnummer klart når du ringer.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis. 

Kontakt

Avdeling for ergoterapi og fysioterapi Molde
Mobil 90 10 70 09

Telefontid: 12.30 - 14.30
Det er ikke mulig å sende sms