Til deg som allerede har hjelpemidler

Ventetid på reparasjoner, levering og henting

Grunnet redusert kapasitet hos Hjelpemiddelforvaltningen vil det kunne være noe lengre ventetid på reparasjoner og henting/levering av hjelpemidler. Vi oppfordrer alle som har muligheten til det, om å hente og levere enkle og lette hjelpemidler selv. Er vi ikke tilstede kan hjelpemiddelet merkes tydelig med navn og settes på utsiden av våre lokaler. På samme sted vil du, etter avtale, kunne hente hjelpemiddel.