TT kort

TT kort

TT-kort er et tilbud til deg som har nedsatt funksjonsevne og ikke kan bruke ordinær kollektivtransport til fritidsreiser.

Hva er TT-kort?

TT-kortet brukes som betalingsmiddel i drosje. Kortet er elektronisk og brukes som ett vanlig bankkort. Det er personlig og har påført navn og brukernummer.

Beløpet tildeles etter faste satser, og vurderes opp mot ditt behov. TT-kortet skal kun brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden, les mer på pasientreiser.no

Hvem kan få tilbudet?

TT-kortordningen retter seg mot personer med nedsatt funksjonsevne og på forflytningshemmende som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport eller eget kjøretøy. 

Hvordan få tilbudet?

Du må fylle ut søknadsskjema for TT-kort og legen din må fylle ut legeerklæring på det samme skjemaet.

Det er ingen spesiell søknadsfrist. Søknader behandles etterhvert som de kommer inn. Søknaden behandles av Tildeling og koordinering.

Slik søker du

Søknadsskjema for TT-kort (PDF, 169 kB)
Skriv ut skjemaet, og send utfylt skjema og vedlegg til:

Molde kommune
Tildeling og koordinering
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Hvor stort reisebeløp kan jeg få?

  • Beløpet som blir tildelt, er ut fra den adresse og funksjonsnivå du har ved søknad. Du må selv gi beskjed hvis du flytter eller får endret funksjonsevne fordi dette kan virke inn på hvor stort reisebeløp du får.
  • Et TT- kort er et lite tilskudd og ikke ment å dekke alle transportbehov den enkelte har.
  • TT-kortet er knyttet opp mot en personlig reisekonto, som fylles på 1. januar og 1. juli hvert år.

Saldo

Lurer du på beløpet på TT-kortet ditt kan du sjekke det på TT-kort.no.
Saldo på ditt kort kan du også få ved å:

  • sende sms til 903 67 000 med kodeord TTkort *brukernummer*
  • på telefon 35 58 60 40

Hva skjer videre? 

Har du fått innvilget TT-kort vil du motta et kort i posten som kan brukes som betalingsmiddel i drosje. Kortet fylles opp med tildelt beløp 1. januar og 1. juli. Hvis din situasjon endrer seg og du får behov for høyere beløp enn du er tildelt, må du søke på nytt. Da benytter du samme søknadsskjema og legeerklæring, og de samme fristene gjelder.

Kontakt

Tildeling og koordinering ekspedisjon
Telefon og besøk kl. 12-15
E-post
Mobil 902 11 980