Botjenesten

Botjenesten

Botjenesten yter omsorg, opplæring og tjenester til deg med funksjonsnedsettelse i egen bolig.

Hva tilbyr vi?

Vi tilpasser tilbudet til ditt funksjonsnivå. Vi veileder og bistår med alt fra økonomi, husarbeid, innkjøp av klær og annet utstyr. Du kan også få hjelp til planlegging og ledsager til fritidsaktiviteter, og tilrettelegging av arbeids- og aktivitetstilbud.

Hvem kan søke?

Mennesker over 18 år med funksjonsnedsettelser.

Søknadsskjema

Søknadsskjema for kommunale utleieboliger
Utskriftsvennlig versjon (PDF, 51 kB)

Hva koster det?

Boveiledertjenesten er gratis. Utgifter til aktiviteter og transport må påregnes. 

Kontakt

Tildeling og koordinering ekspedisjon
Telefon og besøk kl. 12-15
E-post
Mobil 902 11 980

Adresse

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde