Bofellesskap

Bofellesskap

Et bofellesskap er ikke et sykehjem, men en gruppe med døgnbemannet selvstendige boenheter. 

Hva tilbyr vi?

Alle private boenhetene er tilknyttet fellearealer med oppholdsrom og spiserom. Bofellesskapene er døgnbemannet med sykepleiere og annet personell. Vi tilbyr varierte og hyggelige aktiviteter i fellesarealene og måltider sammen med andre beboere.

Vi tilbyr hjelp med:

 • renhold av din boenhet
 • medisinhåndtering
 • bestilling av transport ved behov

Måltider

Frokost kl. 09.00 - 10.30
Lunsj kl. 12.30 - 13.30
Middag kl. 15.45 - 16.30
Kveldsmat kl. 19.30 - 20.00 

Bofellesskap

Hvem kan få tilbudet?

 • du er hjemmehørende i Molde kommune og har bodd her minst to år
 • har et helse- og omsorgstjenestebehov som kan dekkes ved tildeling av plass i bokollektiv med bemanning
 • har en langvarig og vedvarende funksjonssvikt der bokollektiv med bemanning kan virke forebyggend

Hva koster det?

Pris i henhold til husleiekontrakt med Molde Eiendom KF eller MOBO. 
Fellestjenester kommer i tillegg til husleien. Dette gjelder:

 • Alle måltider og utstyr til bruk ved måltidstilbereding
 • Sengetøy, håndklær og lignende
 • Rengjøringsmidler
 • Toalettpapir til privatenhetene
 • Fellesabonnement lokalavisen
 • TV-lisens i fellesarealet

Søknadsskjema

Søknadsskjema for kommunale utleieboliger
Utskriftsvennlig versjon (PDF, 51 kB)

Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

Kontakt

Tildeling og koordinering ekspedisjon
Telefon og besøk kl. 12-15
E-post
Mobil 902 11 980

Adresse

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde