Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Bofellesskap

Bofellesskap

Vi har ulike boformer for personer med nedsatt funksjonsnivå. Boformen og tilstedeværelse av personell avhenger av den enkeltes funksjonsnivå. Vi tilbyr rom i bokollektiv der tilstedeværelse av personell varierer fra heldøgnsbemanning til bemanning noen timer per døgn.

Hvem kan få tilbudet?

  • du er hjemmehørende i Molde kommune og har bodd her minst to år
  • har et helse- og omsorgstjenestebehov som kan dekkes ved tildeling av plass i bokollektiv med bemanning
  • har en langvarig og vedvarende funksjonssvikt der bokollektiv med bemanning kan virke forebyggende

Hva koster det?

Pris i henhold til husleiekontrakt med Molde Eiendom KF eller MOBO. 
Fellestjenester kommer i tillegg til husleien. Dette gjelder:

  • Alle måltider og utstyr til bruk ved måltidstilbereding
  • Sengetøy, håndklær og lignende
  • Rengjøringsmidler
  • Toalettpapir til privatenhetene
  • Fellesabonnement lokalavisen
  • TV-lisens i fellesarealet

Søknadsskjema

Søknadsskjema for kommunale utleieboliger
Utskriftsvennlig versjon (PDF, 51 kB)

Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

Kontaktinformasjon

Tildeling og koordinering ekspedisjon
Telefon og besøk kl. 12-15
E-post
Mobil 902 11 980

Adresse

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde