Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Avlastning

Avlastning

Hva tilbyr vi?

Tilbud om avlastning gis til pårørende med vedvarende tyngende omsorgsoppgaver for en person med ulike funksjonshemminger eller spesielle behov. Formålet er å gi omsorgsyter avlastning fra sine omsorgsoppgaver. Avlastning skal hindre overbelastning, gi nødvendig og regelmessig fritid og ferie, samt mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Tjenesten ytes i kommunal avlastningsbolig eller som privat avlastning.

Hvem kan få tilbudet?

Pårørende med vedvarende tyngende omsorgsoppgaver for en person med ulike funksjonshemminger eller spesielle behov.

Avlastning

Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Kontaktinformasjon

Tildeling og koordinering ekspedisjon
Telefon og besøk kl. 12-15
E-post
Mobil 902 11 980