Status smittede og testede i Molde

Status smittede og testede i Molde

Molde kommune har sluttet å oppdatere statistikken over smittede og testede i kommunen. 

Ved mistanke om korona er det ikke lenger et krav om pcr-test. Voksne og ungdommer er anbefalt å ta hurtigtest om de får symptomer, men det er ingen plikt. Tallgrunnlaget til kommunen er derfor mangelfullt. Tallene gir ikke et helhetlig bilde av smittesituasjonen og de er ikke sammenlignbare. 

 Månedlig oversikt over smittede og testede

 

2022: Antall testede og positive prøver, covid-19 (oppdatert 15.02.22)

2022: Antall testede og positive prøver, covid-19 (oppdatert 15.02.22)
Måned Antall tester (kun PCR) Bekreftet smittet (kun PCR)
Januar 2022 5288 1270
Februar 2848 1953
Totalt i 2022 8136 3223

 

Tabellen viser kun pcr-tester (enten tatt på teststasjonen, eller levert inn selv)