Råd for ansatte og vikarer

Råd for ansatte og vikarer

Fra 07. april 2022 gjelder disse rådene for ansatte og vikarer i Molde kommune.

Normal drift

  • Molde kommune driftes som normalt, og har ingen spesifikk koronaregler for ansatte, med unntak av forsterket smitteverntiltak for helsetjenesten.
  • Enkelte avdelinger og enheter kan ha behov for å begrense smitten. Følg i så fall egne råd og retningslinjer fra enhetsleder. 
  • Er du i en risikogruppe? Da legger vi til rette for deg. Dette avtaler du med nærmeste leder. 

Hold deg hjemme ved behov

  • Ikke kom på jobb dersom du er syk. Dette gjelder også deg som er fullvaksinert.

Tilsyn/omsorg for egne barn

Antall dager du kan være hjemme med sykt barn er doblet også i 2022. Dette innebærer 40 dager med omsorgspenger per familie. Reglene gjelder generelt, og er ikke begrenset kun til fravær knyttet til Covid-19.

Forsikring hjemmekontor

Ordinær yrkesskadeforsikring etter Hovedtariffavtalen dekker ikke automatisk alle hendelser i hjemmet i forbindelse med hjemmekontor. Molde kommune har derfor inngått frivillig fritidsulykkesforsikring for alle faste ansatte, midlertidig ansatte og vikarer med fast månedslønn. Molde kommune dekker kostnadene for dette. 
 

Forsterkede smitteverntiltak for helsetjenesten

  • Ansatte bør bruke munnbind i nærkontakt med beboere/brukere i helse- og omsorgstjenesten, på grunn av mye influensasmitte.
  • Ansatte bør holde seg hjemme når man er syk, og bruke munnbind når man har lette forkjølelses/luftveissymptomer eller har restsymptomer.
  • Ansatte anbefales å følge lokale rutiner for bruk av personlig beskyttelsesutstyr.