Råd for ansatte og vikarer

Råd for ansatte og vikarer

Fra 07. juni 2022 gjelder disse rådene for ansatte og vikarer i Molde kommune.

Normal drift

  • Ansatte bør holde seg hjemme når man er syk, og bruke munnbind når man har lette forkjølelses/luftveissymptomer eller har restsymptomer
  • Enkelte avdelinger og enheter kan ha behov for å begrense smitten. Ta kontakt med leder og følg interne retningslinjer for smittevern hvis dette gjelder deg.
  • Er du i en risikogruppe? Da legger vi til rette for deg. Dette avtaler du med nærmeste leder.

Hold deg hjemme ved behov

  • Ikke kom på jobb dersom du er syk. Dette gjelder også deg som er fullvaksinert.

Tilsyn/omsorg for egne barn

Antall dager du kan være hjemme med sykt barn er doblet også i 2022. Dette innebærer 40 dager med omsorgspenger per familie. Reglene gjelder generelt, og er ikke begrenset kun til fravær knyttet til Covid-19.

Forsikring hjemmekontor

Ordinær yrkesskadeforsikring etter Hovedtariffavtalen dekker ikke automatisk alle hendelser i hjemmet i forbindelse med hjemmekontor. Molde kommune har derfor inngått frivillig fritidsulykkesforsikring for alle faste ansatte, midlertidig ansatte og vikarer med fast månedslønn. Molde kommune dekker kostnadene for dette.