Koronatest

Koronatest

Teststasjonene i Molde er avviklet.

Fra 1. mai 2022 er det kun hurtigtester som deles ut. Disse får du på rådhuset i Molde, og på kommunehusene i Eidsvåg og Midsund. 

Du skal ikke melde fra til noen eller registrere positiv test.

Det er kun legevakt, sjukehus og fastlege som bruker PCR-tester etter 1. mai. Teststasjonene på Reknes og Nøisomhed er lagt ned.

Hvis du trenger PCR-test på grunn av reise, må du henvende deg til private aktører. Molde kommune har ikke oversikt over disse.