Vask og leie av sengetøy og håndklær

Vask og leie av sengetøy og håndklær

Hva tilbyr vi?

Tøyservice til hjemmeboende er en ordning der hjemmetjenesten kan leie
ut rent tøy fra et omsorgssenter. Samtidig blir benyttet tøy tatt med tilbake for vask.
 

Hvem kan få tilbudet?

  • du er alvorlig syk og/eller døende. Du skal da prioriteres
  • tjenesten vil avlaste pårørende og bety forlengelse av tiden i hjemmet
  • den vil være med på å opprettholde en forsvarlig standard for hygiene i hjemmet, når du ikke er i stand til, eller ser hensikt med, tøyskift
  • det er særlig dårlig tilrettelagt for vasking og tørking av tøy i hjemmet
  • tildeling fungerer som avlastning for helse- og omsorgstjenestene

Standard for tjenesten

  • Tøy defineres i denne sammenheng som putetrekk, dynetrekk, laken, løftekladd, håndklær og kluter etter behov
  • Du kan leie kommunalt tøy både som en del av personlig assistanse - praktisk bistand eller hjemmesykepleie
  • Vask av ditt private tøy inngår ikke i ordningen

Slik søker du

Tøyservice til hjemmeboende skjer utenom ordinær saksbehandling.
Det er hjemmetjenesten som anbefaler om du får tøyservice.
Tøyservice til ny søker skal skje i samarbeid med vaskeriet ved aktuelt omsorgssenter. Kapasitet her vil være avgjørende for tildeling.
Leie av sengetøy og håndklær
Tjeneste Pris
Leie av sengetøy og håndklær Kr 188,- per måned

Kontakt

Tildeling og koordinering ekspedisjon
Telefon og besøk kl. 12-15
E-post
Mobil 902 11 980

Adresse

Postadresse:
Tildeling og koordinering
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Besøksadresse (kun ved avtale):
Gotfred Lies Plass 4, 4. etasje
6413 Molde