Trygghetsalarm

Trygghetsalarm

En trygghetsalarm er en alarm for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner når som helst på døgnet. 

Hva tilbyr vi?

Trygghetsalarm er en digital alarm som ikke er avhengig av at du har telefon. Trygghetsalarmen er tilknyttet en vaktsentral, som formidler kontakt til hjemmesykepleien. Vaktsentralen eller kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går. Flere alarmknapper kan koples til samme alarm slik at f.eks. ektefeller kan bruke den samme alarmen. 

Trygghetsalarm leies av Molde kommune, og blir knyttet opp til alarmsentralen i kommunen (gamle Nesset er knyttet til Kristiansund responssenter til og med 30.06.2020). I tillegg til alarmen følger det med en røykvarsler som er koblet direkte til brannvakta.

Rekkevidde

Alarmen virker bare i hjemmet og rett utenfor huset.

Hvem kan få tilbudet?

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene.

Det forventes at du:

  • bærer alarmen på seg hele døgnet
  • benytter alarmen i akutte omsorgssituasjoner
  • behandler alarmen forsvarlig
  • låner ut nøkkel til kommunen for oppbevaring i nøkkelboks
  • sørger for god merking av boligen med husnummer og navn

Hva koster det?

 
Trygghetsalarm
Samlet månedspris for trygghetsalarm er kr 453,-
Inkluderer: − Tilknytningsavgift (250,-) − Simkort (53,-) − Alarmleie (150,-)
Dersom to brukere er tilknyttet samme trygghetsalarm med hver sin alarmknapp, betales til sammen kr 300,- i alarmleie.
Trygghetsalarm montering
Tjeneste Pris
Montering Kr 999,-
Demontering Kr 999,-

Slik søker du

Hvordan si opp?

1. Gi beskjed til tildelingskontoret når du ønsker å avslutte abonnementet på alarmen din

2. Alarm og røykvarsler leveres til Molde Brannvesen i Birger Hatlebakks veg 30

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover og forskrifter

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Alternative måter å søke på

Du kan skrive ut utskriftsvennlig skjema (PDF, 106 kB)
eller ta kontakt med sentralbordet

Kontakt

Tildeling og koordinering ekspedisjon
Telefon og besøk kl. 12-15
E-post
Mobil 902 11 980
Wenche Dagmar Olsen
konsulent
E-post
Telefon 71 11 10 35

Adresse

Postadresse:
Tildeling og koordinering
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Besøksadresse (kun ved avtale):
Gotfred Lies Plass 4, 4. etasje
6413 Molde