Praktisk bistand

Praktisk bistand

Praktisk bistand i hjemmet er bistand til å ivareta egenomsorg og personlig stell. Tjenesten tar utgangspunkt i dine ressurser og for å gjøre deg mest mulig selvhjulpen i hverdagen.

Hva får du?

  • Bistand til å stå opp og legge seg
  • Kroppsvask 1 gang pr. døgn
  • Dusj/bad inklusive hårvask og negleklipp 1 gang pr. uke
  • Tannpuss 2 ganger pr. døgn
  • Bistand til barbering av skjegg med maskin
  • Bistand til toalettbesøk og bruk av inkontinensutstyr
  • Bistand til oppfølging/timebestilling hos lege, tannlege, fotpleier mm
  • Tilrettelegge for minimum 3 måltider pr. døgn. Et varmt måltid, minimum 3 ganger i uka (ukedager)

Hvem kan få tilbudet?

Du har et særlig behov for praktisk eller personlig hjelp i hjemmet og støtte til å ta vare på deg selv og greie daglige gjøremål.

Slik søker du

 

Hva koster det?

1G (grunnstønad) = kr 99 858,- pr. år fra 01.05.19. Les mer om grunnbeløpet på NAV sine sider.

Hjelp i hjemmet
Inntekt/tjeneste Pris
Inntil 2G Kr 210,- pr mnd
2G-3G Kr 1 100,- pr mnd
3G-4G Kr 1 520,- pr mnd
4G-5G Kr 2 300,- pr mnd
Over 5G Kr 3 184,- pr mnd
Mindre enn 4 timer hjelp per måned og inntekt over 2G Kr 306,- pr time

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover og forskrifter

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Alternative måter å søke på

Du kan skrive ut utskriftsvennlig skjema (PDF, 106 kB)
eller ta kontakt med sentralbordet.

 

 

 

Kontakt

Tildeling og koordinering ekspedisjon
Telefon og besøk kl. 12-15
E-post
Mobil 902 11 980

Adresse

Postadresse:
Tildeling og koordinering
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Besøksadresse (kun ved avtale):
Gotfred Lies Plass 4, 4. etasje
6413 Molde