Opplæring i hjemmet

Opplæring i hjemmet

Opplæring i hjemmet er å gjøre deg mest mulig selvstendig og i stand til å organisere din praktiske hverdag, mestre personlig hygiene, påkledning, husarbeid og matstell. Tjenesten betegnes ofte som trening i dagliglivets gjøremål og skal motivere deg til å ta vare på deg selv.

Hva tilbyr vi?

Tjenesten skal motivere, veilede og hjelpe søker med:

  • Å ivareta personlig hygiene
  • Å opprettholde døgnrytme
  • Kosthold og måltid
  • Innkjøp av mat og klær
  • Renhold i hjemmet
  • Å delta på aktivitet eller arbeid
  • Sosiale forhold
  • Atferdsregulerende tiltak

Hvem kan få tilbudet?

Du har et særlig behov for praktisk eller personlig hjelp og støtte til å ta vare på deg selv og greie daglige gjøremål. Du har potensiale til å kunne klare oppgavene eller deler av oppgavene selv i nær fremtid.

Hva koster det?

Betaling for opplæring vurderes i forhold til de enkelte arbeidsoppgavene som utføres. Det kan ikke kreves betaling for tjenester som gjelder ”personlig stell og egenomsorg”.

​Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Alternative måter å søke på

Du kan skrive ut utskriftsvennlig skjema (PDF, 106 kB)
eller ta kontakt med sentralbordet

Kontakt

Tildeling og koordinering ekspedisjon
Telefon og besøk kl. 12-15
E-post
Mobil 902 11 980

Adresse

Postadresse:
Tildeling og koordinering
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Besøksadresse (kun ved avtale):
Gotfred Lies Plass 4, 4. etasje
6413 Molde