Middagslevering

Middagslevering

Middagsombringing er at hjemmeboende får ferdig tilberedte middager levert hjem til sin boligadresse.

Hva får du?

Du får ferdig tilberedte middager levert hjem til deg. Tilbudet gjelder alle ukedager, og ved behov minst 3 dager i uken.

Hvem kan få tilbudet?

Hjemmeboende eldre eller andre personer som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

Vi har inngått avtaler om utkjøring og levering av middag med ulike frivillige organisasjoner, lag og privatpersoner. Tidspunkt for utlevering kan variere noe. Hjemmeboende på Bolsøya og Skåla har tilbud om middagsutlevering alle hverdager, ikke helg.

Hvordan få tilbudet?

Det fattes ikke vedtak om tildeling av middag, men inngås en skriftlig abonnementsavtale mellom Molde kommune og den enkelte søker. Her avtales det antall middager den enkelte skal ha utlevert per uke (grunnlag for fakturering).

Slik søker du

 

Hva koster det?

Middagslevering
Tjeneste Pris
Levering middag og dessert Kr 103,- per porsjon


Dette er ikke en lovpålagt kommunal tjeneste.

Kontakt

Tildeling og koordinering ekspedisjon
Telefon og besøk kl. 12-15
E-post
Mobil 902 11 980

Adresse

Postadresse:
Tildeling og koordinering
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Besøksadresse (kun ved avtale):
Gotfred Lies Plass 4, 4. etasje
6413 Molde