Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er et heldøgns tilbud til personer som er avhengig av hjelp og pleie i hverdagen. Målet er at du skal kunne bo lengst mulig i egen bolig.

Hva tilbyr vi?

Hjemmesykepleie gir hjelp og veiledning ved behov, til deg som bor hjemme og som er helt avhengig av hjelp innenfor følgende områder: 

  • oppfølging og tilsyn
  • hjelp til administrering av medisiner
  • sårbehandling
  • prøvetaking, undersøkelse og injeksjoner
  • opplæring og veiledning
  • omsorg ved livets slutt

Standard og kriterier for tildeling av tjenestene

Hvem kan få tilbudet?

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå. Du må være avhengig av helsetjenester for å ivareta dine grunnleggende behov.
Hjemmesykepleie kan være til god hjelp hvis du har større problemer med å få utført tjenestene hos legen din, slik at du gjenvinner mestring i egen hverdag, og trygghet i livssituasjonen du befinner deg i.

Slik søker du

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Sonegrenser i hjemmetjenesten

  Fra vest Til øst Telefonnummer
Eidsvåg     926 22 926
950 53 488
Midsund     900 99 630
Glomstua Aukra kommune Fuglsetbekken

Indre   932 39 606
Midtre 934 46 000
Ytre     982 25 010

Bergmo Fuglsetbekken Sigersetbekken 982 25 011
Kleive Sigersetbekken Nesset kommune 904 18 861
Skåla Bolsøya Skålahalvøya 982 25 013

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover og forskrifter

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Alternative måter å søke på

Du kan skrive ut utskriftsvennlig skjema (PDF, 106 kB)
Eller ta kontakt med sentralbordet

Kontakt

Tildeling og koordinering ekspedisjon
Telefon og besøk kl. 12-15
E-post
Mobil 902 11 980

Adresse

Postadresse:
Tildeling og koordinering
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Besøksadresse (kun ved avtale):
Gotfred Lies Plass 4, 4. etasje
6413 Molde