Hjemmehjelp

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp og praktisk bistand i hverdagen for å kunne klare å bo hjemme.

Hva får du?

Nødvendig renhold

  • Enkel rengjøring av rom som er i daglig bruk; støvtørking, vask av gulv og bad, risting av småtepper/matter og støvsuging utføres hver 3. uke
  • Hjelp til vask av kopper i oppvaskmaskin. Unntaksvis hjelp til oppvask 3 ganger pr. uke
  • Hjelp til vask av klær og sengetøy i vaskemaskin, hjelp til å henge opp og ta ned klær
  • Hjelp til sengeskift hver 3. uke

Innkjøp

  • Behjelpelig med å bestille dagligvarer fra avtalt butikk 1 gang pr. uke
  • Handle/bringe dagligvarer fra nærmeste butikk 1 gang pr. uke dersom ikke annen ordning er mulig

Avbestilling

  • Hvis du skal avbestille må du gi beskjed senest dagen før avtalen. Hvis ikke blir du fakturert for 1 time.

Hvem kan få tilbudet?

Du har et særlig behov for praktisk eller personlig hjelp i hjemmet og støtte til å greie daglige gjøremål.

Slik søker du

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Hva koster det?

1G (grunnstønad) = kr 99 858,- pr. år fra 01.05.19. Les mer om grunnbeløpet på NAV sine sider.

Hjelp i hjemmet
Inntekt/tjeneste Pris
Inntil 2G Kr 210,- pr mnd
2G-3G Kr 1 100,- pr mnd
3G-4G Kr 1 520,- pr mnd
4G-5G Kr 2 300,- pr mnd
Over 5G Kr 3 184,- pr mnd
Mindre enn 4 timer hjelp per måned og inntekt over 2G Kr 306,- pr time

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge

Lover og forskrifter

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Alternative måter å søke på

Du kan skrive ut utskriftsvennlig skjema (PDF, 106 kB)
eller ta kontakt med sentralbordet

Kontakt

Tildeling og koordinering ekspedisjon
Telefon og besøk kl. 12-15
E-post
Mobil 902 11 980

Adresse

Postadresse:
Tildeling og koordinering
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Besøksadresse (kun ved avtale):
Gotfred Lies Plass 4, 4. etasje
6413 Molde