Hjelpemidler og mestringsteknologi

Hjelpemidler og mestringsteknologi

Har du nedsatt funksjonsevne kan du ved kortvarig behov låne hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen.

Hva tilbyr vi?

Kortidsutlån 

Har du kortvarig behov kan du låne hjelpemidler i inntil to år. Du kan låne for eksempel krykker, rullestol, rullator og ulike typer hygienehjelpemidler. Hjelpemidler for korttidsutlån kan du leie via Hjelpemiddelforvaltningen ved Råkhaugen omsorgssenter.

Varig utlån

Ved langvarig behov kan du låne hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral i Møre og Romsdal. Se informasjon om hjelpemidler på hjemmesiden til NAV

Reparasjon av hjelpemidler

Hjelpemiddelsentralen har ansvaret for vedlikehold og service av de kommunale hjelpemidlene. Hvis du har akutt behov for å få hjelp til reparasjon av hjelpemiddelet ditt (f.eks. personløfter, heis og elektrisk rullestol) kontakter du hjelpemiddelsentralen i fylket

Syn- og hørselskontakt

Har du utfordringer med syn eller hørsel, kan du få veiledning og råd. Se kontaktpersoner i høyre kolonne.

Hvordan få tilbudet? 

For midlertidig leie av kommunale hjelpemidler kan kommunens ergo-, fysioterapitjeneste eller Hjelpemiddelforvaltningen kontaktes.
 
Montører kjører ut og monterer hjelpemidler og tilrettelegger hjelpemidlene hjemme hos søker. Vi henter også inn hjelpemidler som ikke lenger er i bruk. Enkle hjelpemidler, som for eksempel rullestol, dusjstol, toalettforhøyer, rullator og lignende kan hentes selv på lageret ved Råkhaugen omsorgssenter.

Hva koster det?

Leie/kjøpe hjelpemiddel
Hjelpemiddel Pris
Pris pr. hjelpemiddel Kr 150,-
Pris for utkjøring Kr 150,-
Pris for innhenting Kr 150,-
Kjøp av krykker Kr 215,- pr. krykke

 

Kontakt

Jon Eilif Viken
hjelpemiddelforvaltningen, Råkhaugen
E-post
Telefon 71 11 37 02
Mobil 932 39 603
Gunn Anita Faksvåg
synskontakt
E-post
Telefon 71 11 14 20
Mobil 908 16 260
Borghild Føyen
hørselskontakt
E-post
Mobil 900 66 769

Åpningstider

Telefontid 9-15, torsdager 10-15

Adresse

Råkhaugen omsorgssenter
Råkhaugvegen 12
6425 Molde

Kart