Smittevernråd

Smittevernråd

Grunnleggende smittevernanbefalinger er fortsatt viktige, og vil begrense spredning av smittsomme sykdommer, inkludert covid-19.

Molde kommune følger Folkehelseinstituttets smittevernråd.

Ved luftveissymptomer

Alle som er syke bør holde seg hjemme.

Hoste- og håndhygiene

Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet, og vask hendene med såpe og vann eller bruk alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.

Munnbind

Munnbind er mest effektivt når det brukes av syke personer for å hindre smitte til andre, og anbefales i noen situasjoner for å redusere risikoen for smitte til personer med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 og influensa: 

  • Personer med nyoppståtte luftveissymptomer som føler seg syke bør holde seg hjemme til formen er god. Dersom man likevel må oppsøke lokaler hvor mange ferdes (f. eks. butikker eller kollektivtransport), bør munnbind benyttes. 
  • Personer med nyoppståtte luftveissymptomer som må besøke personer i risikogruppe innendørs, bør bruke munnbind. Dette gjelder selv om almenntilstanden er god. 
  • Personer i risikogruppen kan bruke munnbind blant folk innendørs i perioder med mye smitte (luftveisvirussesongen eller ved lokale utbrudd) hvis det er vanskelig å holde avstand.