Om helsetjenesten

Om helsetjenesten

Sektor for helse og omsorg

Molde kommunes sektor for helse og omsorg har ansvar for å organisere en stor del av de kommunale helsetjenestene.

Enheten er også ansvarlig for ergoterapitjeneste, fysioterapitjeneste, somatisk rehabiliteringsteam, legetjeneste, legevakt, miljørettet helsevern og reisevaksinasjon.

Kommuneoverlegen

Kommunen skal etter helse- og omsorgstjenesteloven ha en «kommunelege». Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglig rådgiver.

Nyttig å vite

Tilbud rettet mot psykisk helse og rus er lagt inn under Psykisk helse- og rustjenester.

Tannhelsetjeneste er fylkeskommunens ansvar.

Kontakt

Cato Rolland Innerdal
kommuneoverlege
E-post
Mobil 926 21 245
Tanja Thalén
kommunalsjef helse og omsorg
E-post
Mobil 990 33 623