Helsestasjon 0-5år

Helsestasjon 0-5år

Det kan være spennende, men også utfordrende, å vite hvordan du som foreldre best mulig kan forstå barnet ditt. På helsestasjonen møter du helsesykepleiere som kan gi deg råd og tips. Vi er her for deg og barnet ditt!

 

Logg inn på Helse Norge for å:

  • be om time hos helsesykepleier
  • endre eller avbestille time
  • sende melding til helsesykepleier

Hvem får tilbudet?

Helsestasjonen er et tilbud til alle familier som venter barn og familier med barn i alderen 0-5 år.

Alt ved helsestasjonen er gratis.

Hva tilbyr vi?

Vårt første møte blir på hjemmebesøket. Her tar vi med vekt for å veie barnet og tilbyr veiledning om ammeteknikk og/eller morsmelktillegg og informerer om helsestasjonens tilbud.

Neste møte blir på helsestasjonen, enten i en samtale hos helsesykepleier for bare deg/dere og barnet ditt eller i gruppeveiledning. Her tar vi utgangspunkt i hva du lurer på, vi følger barnets utvikling og vaksinering. Vi har også faste legekontroller der vi sjekker at alt står bra til med barnet ditt ved 6 uker, 6 mnd., 1 år og 2 år.

Vi ber om at dere ikke tar med syke barn til helsestasjonen, men ta kontakt med egen fastlege eller legevakt.

Når blir barnet innkalt?

Barnet innkalles jevnlig til konsultasjoner på helsestasjonen, men du kan også ta kontakt selv ved behov utover det. På siden til Helse Norge kan du lese om de temaene som tas opp på de faste konsultasjonene.

Molde helsestasjon har for tiden noe begrenset program.
Kontroll ved 6 - måneder og 2 år er kun hos lege. 
Kontroll ved 10 - måneder og 18 - måneder er kun ved behov.

Finn mer informasjon

Lenkesamling til nettsider vi anbefaler: Veiviser for småbarnsforeldre

App vi anbefaler: Helseoversikt - trygg guide for gravide og småbarnsforeldre (velg Molde kommune)!  Last ned i App Store. Last ned på Google Play.

Kontakt

Molde helsestasjon
E-post
Telefon +47 71 11 23 00

Gotfred Lies Plass 4
6413 Molde

Midsund helsestasjon

Bukthaugvegen 2
6475 Midsund

Eidsvåg helsestasjon
Telefon +47 91 84 89 04

Kråkholmvegen 2
6460 Eidsvåg

Åpningstider

Avdeling Molde
mandag - torsdag, kl. 08.30 - 15.00.

Avdeling Eidsvåg
mandag - torsdag, kl. 09.00 - 15.00.

Avdeling Midsund
mandag - torsdag, kl. 09.00 - 15.00.