Ergoterapi

Ergoterapeutene vil hjelpe deg med å finne løsninger når det oppstår et gap mellom egne forutsetninger og hverdagens krav. Vi vil at du skal mestre selv, og ha en god og meningsfull hverdag.

Hva tilbyr vi? 

Ergoterapeutene i kommunen vil:

  • jobbe for at du kan bo hjemme lengst mulig og i størst mulig grad utføre hverdagens aktiviteter
  • gi hjelp til kartlegging av egne ressurser og muligheter
  • gi råd og veiledning om hvordan du kan trene ferdigheter gjennom praktiske gjøremål
  • bistå med tilrettelegging av dine omgivelser inne, ute, i boligen, på arbeidsplassen m.m.
  • gjøre kartlegginger i hjemmet, og veileder hvis du trenger ombygging av boligen din
  • formidle behov for hjelpemidler og hjelpe med søknad til NAV innen områdene bevegelse, syn- og hørselstap og kognitive hjelpemidler
  • tilrettelegge et målrettet tilbud om habilitering eller rehabilitering, hvis du har behov for det. Dette gjør vi i tett samarbeid med andre faggrupper
  • bidra i planarbeid med kunnskap om universell utforming. Målet er at offentlige bygninger, transport og ute-områder gjøres mer tilgjengelige og brukbare for alle

Har du utfordringer knyttet til nedsatt syn og/eller hørsel? Les mer om kommunens synskontakt og hørselskoordinator her.

Hvordan få tilbudet? 

Både pårørende, innbygger selv og helsepersonell kan ta kontakt. Det er ikke noe søknadsskjema eller behov for henvisning fra lege. 

Kontakt

Avdeling for ergoterapi og fysioterapi Molde
Mobil 90 10 70 09

Telefontid: 12.30 - 14.30
Det er ikke mulig å sende sms

Ergoterapitjenesten Nesset
Mobil 46 80 06 74

Adresse

Molde:
Veøygata 1
6413 Molde

Eidsvåg:
Kråkholmvegen 2
6460 Eidsvåg

Midsund:
Tunvegen 42
6475 Midsund