Spørsmål om koronaviruset? Bruk Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015

Generelle fakta og råd finner du på Folkehelseinstituttets nettsider
Når bør du ringe fastlegen eller legevakt? Les råd fra kommuneoverlegen
 

Fastlege

Fastlege

Alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste.

Finne eller bytte fastlege

På helsenorge.no kan du se hvilke fastleger som har plass til flere pasienter, og du kan velge fastlege eller bytte fastlege.

Oversikt over fastleger

Ny i kommunen

Er du ny i kommunen må du melde flytting til Folkeregisteret. Du får et brev fra Helsenorge om hvilke fastleger som har ledig plass på listen i den nye kommunen. Du kan velge en av dem, eller beholde den fastlegen du allerede har.

Bytterett

Hvis du ikke er fornøyd med fastlegen din, kan du bruke bytteretten. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.

Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasient- og brukerrettighetsloven