Videolegevakt

Videolegevakt

Molde interkommunale legevakt består av kommunene Molde, Aukra, Hustadvika, Sunndal og Rauma.

Når fastlegekontorene er stengt, er legevakta åpen med to leger på vakt i Molde. I tillegg er det lokale vaktleger to – tre timer daglig i Sunndal og Rauma. I Aukra, Midsund, Sunndalsøra og Åndalsnes er det videolegevakt som er åpen når det ikke er lokal lege på vakt. 

Hvis du får tilbud om videolegevakt, møter du opp til avtalt tid enten ved Sunndal helsetun, Rauma helsehus, Midsund sjukeheim eller Aukra omsorgssenter. 

Ved videolegevakta vil du bli møtt av en sykepleier som tar imot deg og gjør forundersøkelser som f.eks. blodtrykk, puls og temperatur. Sykepleier kan også ta EKG og ulike laboratorieprøver, som f.eks. CRP og bakterieundersøkelser. 

Når sykepleier er ferdig med sine forundersøkelser, kobles du sammen med legen i Molde som undersøker deg via en stor videoskjerm. Sykepleier bistår legen under videokonsultasjonen og gir deg medikamenter eller annen behandling som legen bestemmer. 

Hensikten med videolegevakta er å kunne tilby rask helsehjelp til pasienter som befinner seg langt fra Molde. I tillegg slipper pasienter som ikke trenger det å reise helt til Molde. 

Prosjektet er i regi av Helsedirektoratet, og erfaringer fra distriktet vårt vil etter hvert komme til nytte for andre. 

Telefonnummeret til legevakta er 116 117 

Når du ringer telefonnummeret 116 117, kommer du til legevaktsentralen i Molde. Det er de som vurderer om du bør få konsultasjon via videolegevakta. 

Ring fortsatt 113 når det er kritisk 

Ikke alle pasienter egner seg for videolegevakta, og den skal heller ikke være et forsinkende ledd når noe haster. Dersom det er noe akutt og kritisk skal du fortsatt ringe 113 og vente på ambulanse eller luftambulanse. 

Sykepleier og pasient snakker med lege via skjerm. Foto. - Klikk for stort bilde