Hva kan kommunen gjøre?

Hva kan kommunen gjøre?

Hjelpemidler og helse- og mestringsteknologiske tjenester blir førstevalget der dette gir tilstrekkelig hjelp og gir minst mulige endringer i hverdagen.

Hjelpemidler som trygger og letter hverdagen

Du kan søke om hjelpemidler som løser alt fra små utfordringer i hverdagen til større sikkerhetstiltak i ditt hjem. Kommunen kan veilede og tilby deg hjelpemidler for en kort periode, eller vi kan hjelpe deg å søke om hjelpemidler til et langvarig behov. Hjelpemidler til langvarig behov får du leie hos NAV eller du kan kjøpe selv om du ønsker det.  

Søk om kortvarige hjelpemidler

Les om hjelpemidler til langvarig behov

Tjenester du kan få hjemme

Du kan søke på tjenester som blant annet middagslevering, vask og leie av tøy, hjemmehjelp og praktisk bistand. Full oversikt ser du her:

Oversikt over tjenester i hjemmet